தமிழ் ஜீவனம் யின் அர்த்தம்

ஜீவனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பிழைப்பு.

    ‘இப்போதும் கஷ்ட ஜீவனம்தான்’