தமிழ் ஜீவராசி யின் அர்த்தம்

ஜீவராசி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உயிரினம்.

    ‘கடலில் எத்தனையோ கோடி ஜீவராசிகள் வாழ்கின்றன’