தமிழ் ஜவாப்தாரி யின் அர்த்தம்

ஜவாப்தாரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பொறுப்பாளி.