தமிழ் ஜீவியம் யின் அர்த்தம்

ஜீவியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வாழ்க்கை.

    ‘நேருவின் ஜீவிய சரிதம்’