தமிழ் ஜானவாசம் யின் அர்த்தம்

ஜானவாசம்

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    மாப்பிள்ளை அழைப்பு.