தமிழ் ஜாலரா யின் அர்த்தம்

ஜாலரா

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் ஜால்ரா யின் அர்த்தம்

ஜால்ரா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பாடலுக்கு ஏற்ற வகையில் தாளம் போட) ஒன்றோடு ஒன்று தட்டி வாசிக்கப்படும், இரு பகுதிகளாக உள்ள வெண்கலக் கருவி.

  • 2

    (எரிச்சலான அல்லது கேலியான தொனியில் கூறும்போது) உயர் நிலையிலிருப்பவர் சொல்வதையெல்லாம் கண்மூடித்தனமாக ஒப்புக்கொண்டு ஆமோதிக்கும் நபர்.

    ‘அவர் என்ன சொன்னாலும் புகழ்வதற்கென்றே சில ஜால்ராக்கள் இருக்கிறார்கள்’