தமிழ் ஜில்லா யின் அர்த்தம்

ஜில்லா

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மாவட்டம்.