தமிழ் ஜீவாத்துமா யின் அர்த்தம்

ஜீவாத்துமா

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    (பரமாத்துமாவுடன் ஒப்பிடும்போது) தனிமனித ஆன்மா.