தமிழ் ஜெபி யின் அர்த்தம்

ஜெபி

வினைச்சொல்ஜெபிக்க, ஜெபித்து

  • 1

    பிரார்த்தித்தல்.