தமிழ் ஜேபி யின் அர்த்தம்

ஜேபி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (உடையில்) பை.

    ‘பந்தை ஜேபியில் போட்டுக்கொண்டான்’