தமிழ் ஞானக்குழந்தை யின் அர்த்தம்

ஞானக்குழந்தை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    ஞானத்தாயும் ஞானத்தந்தையும் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும் கிறித்தவக் குழந்தை.