தமிழ் ஞாயிறு யின் அர்த்தம்

ஞாயிறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயர் வழக்கு சூரியன்.

  • 2

    (மேற்குறிப்பிட்ட பெயரைக் கொண்ட) வாரத்தின் முதலாவது நாள்.

    ‘எங்கள் அலுவலகத்துக்கு ஞாயிறு மட்டும்தான் விடுமுறை’
    ‘வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சினிமாவுக்குப் போகப் போகிறேன்’