தமிழ் டீத்தூள் யின் அர்த்தம்

டீத்தூள்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தேயிலைத் தூள்.