தமிழ் டூரிங் டாக்கீஸ் யின் அர்த்தம்

டூரிங் டாக்கீஸ்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறு கிராமங்களில் தற்காலிகமாகக் கூரை போட்டுத் திரைப்படம் காட்டப்படும் இடம்.