தமிழ் தகனக் கிரியை யின் அர்த்தம்

தகனக் கிரியை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இந்து மத வழக்கப்படி) பிணத்தை எரிக்கும் சடங்கு.