தமிழ் தகவு யின் அர்த்தம்

தகவு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தகைமை.

    ‘தகவுசான்ற பெரியோர்களே!’