தமிழ் தகாத யின் அர்த்தம்

தகாத

பெயரடை

  • 1

    பார்க்க தகு¹.