தமிழ் தங்கப்பல் யின் அர்த்தம்

தங்கப்பல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தங்கப் பூச்சு கொண்ட செயற்கைப் பல்.