தமிழ் தங்கல் யின் அர்த்தம்

தங்கல்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (ஓர் இடத்தில்) தங்குதல்.

    ‘இரவு எங்கே தங்கல்?’
    ‘அடுத்து சேலத்தில் தங்கல்’