தமிழ் தங்குதுறை யின் அர்த்தம்

தங்குதுறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு படகுகள் வந்து நிற்கும் சிறிய துறைமுகம்.