தமிழ் தசாம்சம் யின் அர்த்தம்

தசாம்சம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு

    காண்க: தசமம்