தமிழ் தசாவதானி யின் அர்த்தம்

தசாவதானி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தசாவதானம் செய்பவர்.