தமிழ் தச்சர் யின் அர்த்தம்

தச்சர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கட்டடத்திற்கான மரவேலைகளையும் உபயோகத்திற்கான மரப் பொருள்களையும் செய்பவர்.