தமிழ் தட்டகப்பை யின் அர்த்தம்

தட்டகப்பை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தோசைத்திருப்பி.