தமிழ் தட்டான் யின் அர்த்தம்

தட்டான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நகை செய்வதைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்; பொற்கொல்லர்.

தமிழ் தட்டான் யின் அர்த்தம்

தட்டான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பளபளப்பான கண்களும் உருண்டையான தலையும் நான்கு இறக்கைகளும் சற்று நீண்ட வால் போன்ற உடலும் உடைய பூச்சி; தும்பி.

    ‘தட்டான் தாழ்வாகப் பறந்தால் மழை வரும் என்று சொல்வார்கள்’