தமிழ் தடாகம் யின் அர்த்தம்

தடாகம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பூக்கள் நிறைந்த) சிறிய நீர்நிலை.