தமிழ் தடைபடு யின் அர்த்தம்

தடைபடு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு

 • 1

  (ஒரு செயல் நிகழாதவாறு) இடையூறு ஏற்படுதல்.

  ‘என் மகனின் திருமணம் ஒரு வருடமாகத் தடைபட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது’

 • 2

  (ஒன்றின் தொடர்ச்சியான இயக்கம்) நின்றுபோதல்.

  ‘இரத்த ஓட்டம் தடைபடும்போது இருதயம் பாதிப்படைகிறது’
  ‘திடீரென்று மின்சாரம் தடைபட்டதால் வீடு இருளில் மூழ்கியது’
  ‘அணையிலிருந்து வரும் நீர் வரத்து தடைபட்டால் விவசாயம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும்’