தமிழ் தண்டட்டி யின் அர்த்தம்

தண்டட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு காதில் அணியும் ஒரு வகை ஆபரணம்.