தமிழ் தண்டிகை யின் அர்த்தம்

தண்டிகை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பல்லக்கு.