தமிழ் தண்டுக்கீரை யின் அர்த்தம்

தண்டுக்கீரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சற்றுப் பெரிய இலைகளையும் பருத்த தண்டையும் உடைய, சற்று உயரமாக வளரும் ஒரு வகைக் கீரை.