தமிழ் தண்டையல் யின் அர்த்தம்

தண்டையல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கப்பலை வழிநடத்திச் செல்லும் தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்.