தமிழ் தண்மை யின் அர்த்தம்

தண்மை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இதமான குளிர்ச்சி.

    ‘அருவி நீர் தண்மையாக இருந்தது’