தமிழ் தத்துவெட்டி யின் அர்த்தம்

தத்துவெட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பாச்சை.