தமிழ் தத்துவ ஞானி யின் அர்த்தம்

தத்துவ ஞானி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தத்துவக் கோட்பாடுகளை உருவாக்குபவர்.