தமிழ் தீதாள் யின் அர்த்தம்

தீதாள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அங்குஸ்தான்.