தமிழ் தந்திக்கம்பி யின் அர்த்தம்

தந்திக்கம்பி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தந்திக்கான அல்லது தொலைபேசிக்கான மின் அலைகளைத் தாங்கிச் செல்லும் கம்பி.