தமிழ் தந்துகி யின் அர்த்தம்

தந்துகி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மிக நுண்ணிய இரத்தக் குழாய்.