தமிழ் தன்முனைப்பு யின் அர்த்தம்

தன்முனைப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் தன்னை மையப்படுத்திப் பிறவற்றைக் காணும் போக்கு.