தமிழ் தனவந்தன் யின் அர்த்தம்

தனவந்தன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பணக்காரன்.