தமிழ் தனியுடைமை யின் அர்த்தம்

தனியுடைமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தனி நபர் சொத்து வைத்துக்கொள்ளும் உரிமை நிலவும் நிலை.