தமிழ் தனுசு யின் அர்த்தம்

தனுசு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வில்.

    ‘சிவ தனுசு’

  • 2

    சோதிடம்
    வில்லைக் குறியீட்டு வடிவமாக உடைய ஒன்பதாவது ராசி.