தமிழ் தப்படி யின் அர்த்தம்

தப்படி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு காலை அகட்டி எடுத்து வைக்கும் அடி.