தமிழ் தப்புத்தண்டா யின் அர்த்தம்

தப்புத்தண்டா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு முறையற்ற காரியம்; வம்புதும்பு.

    ‘எந்த ஒரு தப்புத்தண்டாவுக்கும் போகாமல் அமைதியாக வாழ்ந்துகொண்டிருந்தார்’