தமிழ் தபாலதிபர் யின் அர்த்தம்

தபாலதிபர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அஞ்சல் நிலைய அதிகாரி.