தமிழ் தபால் அட்டை யின் அர்த்தம்

தபால் அட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அஞ்சல் அட்டை.