தமிழ் தம்ளர் யின் அர்த்தம்

தம்ளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தண்ணீர் முதலியன குடிக்கப் பயன்படுத்தும்) விளிம்பு உள்ள குவளை.