தமிழ் தமாஷா வரி யின் அர்த்தம்

தமாஷா வரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கேளிக்கை வரி.