தமிழ் தமிழாக்கம் யின் அர்த்தம்

தமிழாக்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு/(பிற மொழிச் சொல்லை) தமிழ் ஒலிப்படுத்திய முறை.