தமிழ் தமையன் யின் அர்த்தம்

தமையன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அண்ணன்.