தமிழ் தயை யின் அர்த்தம்

தயை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கருணை.

    ‘தயையும் சத்தியமும் நிறைந்த பண்பாளர்’